ÇOCUK- ERGEN -AİLE

“3-18 yaş arası çocuk ve ergenlik dönemindeki bireylerle yapılan yüz yüze yapılan görüşme sürecini kapsamaktadır.”

GENELDE BAŞVURULAN SORUNLAR:

* Davranış bozuklukları

* Uyum problemleri

* Çocukluk korkuları

* Fobiler

* Tırnak yeme /parmak emme

* Alt Islatma

* Öğrenme Güçlüğü

* Dikkat Eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu

* Sınır problemi olan çocuklar

* Sınav kaygısı

* Kaygı bozuklukları

* Ergenlik dönemi sorunları

* Aile içi iletişim problemleri

* Cinsellik ile ilgili konular

* Romantik ilişkiler

* Akran zorbalığı (zorba ya da mağdur)

* İstismar (fiziksel, sözel, cinsel)

* Okul ve akademik konuda sorunlar

* Sosyalleşme /akran ilişkileri