GRUP ÇALIŞMALARI

 

Grup çalışmaları; eğitim almış lider bir uzman yönetiminde, belirli sayıda katılımcı ile yapılır.

Gruplar genel olarak 6-10 kişi arasında olur ve bazen bir tema altında grup kurulurken, (kilo verme, sosyal fobi, bağımlılık, sınav kaygısı vs.) bazen kişisel gelişim, bazen de sadece düşünce içeği değişiklikleri gibi daha genel bir amaçla grup kurulabilir. Bazı kişiler, bir grubun içinde kendi özelliklerinden, duygularından, düşüncelerinden, geçmişinden bahsetme fikrini oldukça korkutucu bulabilirler ve çekinebilirler. Oysa grup çalışmaları insanın sosyal bir varlık olduğu gerçeğini görerek ortaya çıkmıştır. Grup çalışmaları hayatta doğal olan diğer insan ilişkilerinin, küçük bir örneği gibidir.

Aslında diğer insanlarla -ötekilerle kurulan ilişkilerin ve hissettiğimiz duyguların konuşulup tartışılabildiği- farklı ve doğal bir insan ilişkileri yoludur.