YETİŞKİN

“18 yaş ve üstü bireylerle yapılan yüz yüze görüşme sürecini kapsamaktadır.”

GENELDE BAŞVURULAN SORUNLAR:

Duygusal problemler

* Mutsuzluk, keyifsizlik, huzursuzluk

* Stres

* Kaygı

* Çatışma

* Değersizlik

* Başarısızlık

* Öfke problemi

* Güvensizlik

* Çaresizlik, güçsüz hissetme

* Yetersiz hissetme

* Anlık duygu değişimleri

* Umutsuzluk, karamsarlık

* Kendine yabancılaşma

* Anlık duygu değişimleri

* Yas süreci

 

Davranışsal Problemler

* Özbakım becerilerinde azalma

* Uyku problemleri

* Yeme problemleri (kusma,aşırı yemek yeme ya da iştah azalması)

* Aşırı alkol tüketimi

* Madde bağımlılığı

* Sosyal ortamlardan kaçınma

* Aşırı kontrol davranışları

* Fobik kaçınmalar

* Kendine zarar ya da diğerine zarar

* Davranışta belirgin değişimler

* Herhangi bir işi başlatıp sürdürebilme zorlukları

* İsteme ve verme zorlukları

* İntihar girişimleri /manipulatif davranışlar

* Şiddet eğilimi

 

Düşünsel/algısal Problemler

* Dikkat ve konsantrasyon güçlükleri

* Unutkanlık

* Plan-program oluşturamama

* Gerçeği değerlendirmenin bozulması

* Düşünsel takıntılar

* Psişik inanışlar – yoğun uğraşlar (fal, büyü, enerji vb)

* İntihar düşünceleri

* Felaketleştirme

* Hastalanacağım /başıma bir şey gelecek gibi endişeler

* İki kutuplu düşünce (siyah –beyaz)

* Karar verme güçlükleri

 

İlişkisel problemler

* Eşler /sevgililer arası güven problemleri

* Eşler /sevgililer arası kıskançlık, öfke, çatışma

* Aldatma /aldatılma

* Terk etme /terkedilme

* Bağlanma sorunları

* Cinsel sorunlar

* Arkadaş ve aile ilişkilerinde yaşanan problemler

* İletişim problemleri

* Boşanma süreci

* Evlilik öncesi yaşanan problemler